Chính sách 

Giới thiệu chung

Khi đến với FB88, các thành viên phải chấp nhận cung cấp các thông tin, dữ liệu để FB88 thu thập và xác nhận danh tính và đồng thời FB88 sẽ có trách nhiệm bảo mật tối ưu thông tin nhất cho thành viên.

Chính sách bảo mật được FB88 cam kết thu thập, sử dụng và lưu trữ một cách an toàn nhất khi thành viên cung cấp cho chúng tôi.

Thành viên khi sử dụng dịch vụ, tham gia chơi hoặc bất kì khía cạnh nào từ FB88 phải đồng ý và chấp nhận chính sách bảo mật này, nếu không đồng ý với chính sách này vui lòng thành viên không tiếp tục sử dụng và xóa các dữ liệu, dịch vụ và sản phẩm của FB88 ra khỏi máy tính, điện thoại.

Đây là một thông báo quyền sử dụng, thu thập và lưu trữ của FB88 khi thành viên cung cấp trên bất kì trang web hoặc các phiên bản di động bất kì nào của FB88. Chính sách sẽ nêu rõ các quy định về bảo thông tin cá nhân của thành viên.

Quyền riêng tư cũng được FB88 đảm bảo khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin, dữ liệu mà chúng tôi thu thập được sẽ được bảo mật một cách an toàn và xử lí minh bạch theo luật bảo vệ dữ liệu của thành viên.

Quyền lợi của hội viên

Thành viên khi tham gia FB88 sẽ được hưởng một số quyền lợi theo luật như: Quyền phản đối quy trình xử lý, quyền truy cập, quyền được thông báo, quyền truy cập, quyền điều chỉnh, quyền hủy bỏ, quyền hạn chế xử lý, quyền thay đổi dữ liệu, quyền khiếu nại, quyền thu hồi đồng ý và có thể thực hiện nó bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua bộ phận hỗ trợ.

Bảo vệ

Có được các kỹ thuật bảo mật thông tin tuyệt đối và hiểu được tầm quan trong của thông tin. Chúng tôi luôn bảo vệ dự liệu cá nhân của thành viên bằng các phương pháp tổ chức, kỹ thuật và quản trị hợp lý dự liệu tránh việc sử dụng trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà chúng tôi nắm giữ và chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo các chi nhánh, đại lý, công ty con và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng mức độ bảo mật đầy đủ.

Áp dụng các quy trình và kiểm soát tiêu chuẩn của ngành FB88 luôn đảm bảo an toàn “thông tin” chẳng hạn như: 

– Hệ thông Tường Lửa và ngăn chặn lệnh .

  • Mã hóa thông tin dữ liệu
  • Kiểm soát và xác thực truy cập
  • Kiểm toán bên ngoài và nội bộ,..v..v..

Mặc dù chúng tôi đã sử dụng các biện pháp bảo mật an toàn nhưng sẽ không chịu trách nhiệm khi có những trường hợp cố tình truy cập trái phép và lạm dụng từ dịch vụ. Việc thừa nhận sử dụng internet không hoàn toàn an toàn, vì lý do này chúng tôi sẽ không đảm bảo toàn vẹn hay bảo mật trong quá trình bạn cung cấp dữ liệu từ bạn đến chúng tôi thông qua internet.

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của FB88, dữ liệu thành viên sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết ( thường không vượt quá 6 năm sau khi đóng tài khoản của thành viên). 

 Tại FB88, chúng tôi sử dụng công nghệ Lớp Cổng Bảo Mật (SSL) tiêu chuẩn ngành để cho phép mã hóa: thông tin có khả năng nhạy cảm như tên và địa chỉ của bạn và thông tin nhạy cảm khác như số thẻ tín dụng của bạn. Bên cạnh công nghệ bảo mật, chúng tôi cũng cung cấp Đảm Bảo Bảo Mật Trang Web của chúng tôi, hơn nữa đảm bảo rằng bạn được bảo vệ mỗi khi bạn giao dịch trực tuyến với chúng tôi.